Các sản phẩm của Đòn Bẩy Số

Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý doanh nghiệp phát triển bền vững bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có của quý doanh nghiệp và điều chỉnh, bổ sung các quy trình quản trị doanh nghiệp một cách khoa học nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Sản phẩm

ERP Ngành Bất động sản

 • Quản lý dự án, sản phẩm
 • Quản lý khách hàng
 • Marketing

ERP ngành Ô tô, Vận tải

 • Quản lý khách hàng
 • Marketing
 • Lịch làm việc

ERP ngành In, Hóa chất

 • Nhập xuất vật tư
 • Thông tin đơn hàng, hợp đồng
 • Sản xuất theo Phiếu sản xuất

ERP ngành Xây dựng

 • Quản lý khách hàng
 • Marketing
 • Lịch làm việc

ERP ngành Giáo dục

 • Quản lý học viên
 • Quản lý giáo viên
 • Lịch làm việc

ERP ngành Dịch vụ

 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý hành chính
 • Quản lý kho