ERP ngành Xây dựng

ERP ngành Xây dựng

image

CÁC MODULE

ERP ngành Xây dựng

ERP ngành Xây dựng

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý vật tư, thiết bị

 Quản lý thi công công trình

 Quản lý dự án

 Quản lý công nợ

 Thống kê, báo cáo