ERP ngành Ô tô, Vận tải

ERP ngành Ô tô, Vận tải

image

CÁC MODULE

ERP ngành Ô tô, Vận tải

ERP ngành Ô tô, Vận tải

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý hợp đồng

 Quản lý thông tin đặt hàng

 Quản lý hành trình chở hàng

 Quản lý công nợ

 Báo cáo tiền hàng

 Báo cáo tổng hợp