Các sản phẩm của Đòn Bẩy Số có khả năng ứng dụng cao

Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý doanh nghiệp phát triển bền vững bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có của quý doanh nghiệp và điều chỉnh, bổ sung các quy trình quản trị doanh nghiệp một cách khoa học nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

image

Sản phẩm

ERP ngành Bất động sản

ERP ngành Bất động sản

 Quản lý dự án, sản phẩm

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý hợp đồng

 Quản lý quảng cáo

 Định giá sản phẩm

 Báo cáo thông kê

ERP ngành Ô tô, Vận tải

ERP ngành Ô tô, Vận tải

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý hợp đồng

 Quản lý thông tin đặt hàng

 Quản lý hành trình chở hàng

 Quản lý công nợ

 Báo cáo tiền hàng

 Báo cáo tổng hợp

ERP ngành In, Hóa chất

ERP ngành In, Hóa chất

 Nhập xuất vật tư

 Thông tin đơn hàng, hợp đồng

 Sản xuất theo Phiếu sản xuất

 Nhập, xuất thành phẩm cho khách hàn...

 Thanh toán đơn hàng và hợp đồng sản...

ERP ngành Xây dựng

ERP ngành Xây dựng

 Quản lý khách hàng

 Marketing

 Lịch làm việc

 Quản lý vật tư, thiết bị

 Quản lý thi công công trình

 Quản lý dự án

 Quản lý công nợ

 Thống kê, báo cáo

ERP ngành Giáo dục

ERP ngành Giáo dục

 Quản lý học viên

 Quản lý giáo viên

 Lịch làm việc

 Quản lý nhân viên

 Quản lý phòng đào tạo

 Quản lý công nợ

 Thống kê, báo cáo

ERP ngành Dịch vụ

ERP ngành Dịch vụ

 Quản lý nhân sự

 Quản lý hành chính

 Quản lý kho

 Quản lý kế toán

 Quản lý kinh doanh

 Lịch làm việc

 Thống kê, báo cáo