Giáo dục

Các cơ sở giáo dục cũng phải tìm cách để phục vụ sinh viên và giảng viên của họ với sự khéo léo, cân bằng kiểm soát chặt chẽ với việc duy trì một nền văn hóa sáng tạo, khám phá và đổi mới. Đòn Bẩy Số cung cấp các điều khiển rõ ràng và có thể kiểm soát và một môi trường hợp tác để hỗ trợ cải cách giáo dục và đột phá trong khoa học và các lĩnh vực khác.

image

Đặc trưng

Giáo dục

7499 doanh nghiệp

Các cơ sở giáo dục cũng phải tìm cách để phục vụ sinh viên và giảng viên của họ với sự khéo léo, cân bằng kiểm soát chặt chẽ với việc duy trì một nền văn hóa sáng tạo, khám phá và đổi mới. Đòn Bẩy Số cung cấp các điều khiển rõ ràng và có thể kiểm soát và một môi trường hợp tác để hỗ trợ cải cách giáo dục và đột phá trong khoa học và các lĩnh vực khác.

 Để quản lý chi tiêu, Đòn Bẩy Số cung cấp một giải pháp duy nhất theo dõi các cam kết từ nhiều nguồn so với ngân sách được phê duyệt để cung cấp một bức tranh thực sự về chi tiêu cho những người yêu cầu và người phê duyệt trong khi họ đưa ra quyết định mua hàng. Mức độ minh bạch và nhanh chóng đó là rất quan trọng để duy trì ngân sách.

 Từ các cơ quan ở Lào Cai, Yên Bái..., cho đến thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh,... và các tổ chức giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ,..., Đòn Bẩy Số cung cấp một giải pháp là hậu trường cho phép quản lý hiệu quả chi phí.

 Từ các cơ quan ở Lào Cai, Yên Bái..., cho đến thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh,... và các tổ chức giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ,..., Đòn Bẩy Số cung cấp một giải pháp là hậu trường cho phép quản lý hiệu quả chi phí.