Xây dựng

Đòn Bẩy Số đã xây dựng một phần mềm và giải pháp kinh doanh cung cấp sự linh hoạt và khả năng mở rộng để giúp công ty bạn phát triển một cách hiệu quả bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực quan trọng nhất trong doanh nghiệp bạn.

image

Đặc trưng

Xây dựng

9809 doanh nghiệp

Đòn Bẩy Số đã xây dựng một phần mềm và giải pháp kinh doanh cung cấp sự linh hoạt và khả năng mở rộng để giúp công ty bạn phát triển một cách hiệu quả bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực quan trọng nhất trong doanh nghiệp bạn.

 Được xây dựng từ đầu bằng cách sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ hiện đại (SOA), Đòn Bẩy Số đã đưa lĩnh vực Xây Dựng vượt xa các dự án ERP truyền thống.

 Khả năng ghi nhận doanh thu mạnh bao gồm theo dõi lợi nhuận và kiểm soát lợi nhuận.

 Quản lý dự án toàn diện bao gồm các cấu trúc phân tích công việc đa cấp, lập lịch tài nguyên mạnh mẽ và quản lý hợp đồng hiệu quả.

 Quản lý giá thầu hiệu quả thông qua các khả năng quản lý quan hệ khách hàng được nhúng bao gồm khả năng hiển thị của giá thầu lịch sử.

 Toàn bộ khả năng hiển thị của tài nguyên dựa trên dự án bao gồm tài sản, hàng tồn kho, vật liệu và lao động.

 Thanh toán chính xác và kịp thời chi phí dự án thông qua việc thu thập liền mạch các giao dịch về thời gian, tài liệu và chi phí, được hỗ trợ bởi trình quản lý nhận dạng doanh thu linh hoạt.

 Tích hợp quản lý hiệu suất doanh nghiệp cho phép phân tích chi phí, trạng thái và KPI của dự án.