Blog

Luật Giao Dịch Điện Tử có hiệu lực: Doanh nghiệp vẫn phải chờ

2009-02-19 17:29:58 24 Comments

Doanh nghiệp (DN) là lực lượng tiên phong trong việc sử dụng các giao dịch điện tử, vì thế họ rất mừng khi Quốc Hội thông qua...

Xem thêm